ПРОМО Liebherr


В периода от 01.06. до 31.07.2021г. всеки краен клиент, закупил един от изброениете по-долу модели на Liebherr, може да получи обратно парична премия до 400лв.

По-долу ще откиете включенитe модели в кампанията и съответната премия.


Изискването е след покупката, крайният клиент да направи онлайн регистрация (на сайта на Liebherr) - не по-късно от 31.08.2021г.


Клиентът трябва да предостави като минимум:

- Сериен номер на уреда;

- Дата на закупуване;

- Име на оторизирания дилър, извършил продажбата;

- Фактура и лични данни, включително номер на банкова сметка.


В рамките на до 3 седмици след регистрация, Liebherr ще възстанови на крайния клиент по банков път паричната премия спрямо закупения модел.